krajowy zjazd delegatów
ogólnopolskiego związku zawodowego
pracowników transportu

materiały do konsultacji

book

Projekt nowego statutu OZZPT

Projekt zawiera nowoczesne rozwiązania dotyczące organizowania posiedzeń zarządu, reprezentacji Związku, obowiązków sprawozdawczych ujednolica również nazewnictwo.
Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Delegatów na KZD prosimy o zapoznanie się z treścią nowego Statutu OZZPT i zgłoszenie ewentualnych uwag lub propozycji zmian

book

Projekt nowego Regulaminu wyborczego określającego szczegółowe zasady wyborów do organów związku

Projekt zawiera zmiany dostosowujące Regulamin do postanowień Statutu OZZPT.
Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Delegatów na KZD prosimy o zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu i zgłoszenie ewentualnych uwag lub propozycji zmian

book

Projekt nowego Regulaminu określającego skład oraz szczegółowe kompetencje organów związku

Projekt zawiera zmiany dostosowujące Regulamin do postanowień Statutu OZZPT.
Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Delegatów na KZD prosimy o zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu i zgłoszenie ewentualnych uwag lub propozycji zmian

book

Projekt nowego Regulaminu krajowej komisji rewizyjnej i zakładowych komisji rewizyjnych

Projekt zawiera zmiany dostosowujące Regulamin do postanowień Statutu OZZPT.
Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Delegatów na KZD prosimy o zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu i zgłoszenie ewentualnych uwag lub propozycji zmian

book

Projekt nowego Regulaminu powoływania członków sądu koleżeńskiego oraz tryb postępowania dyscyplinarnego wobec członków OZZPT

Projekt zawiera zmiany dostosowujące Regulamin do postanowień Statutu OZZPT.
Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Delegatów na KZD prosimy o zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu i zgłoszenie ewentualnych uwag lub propozycji zmian

napisz do nas - wypałnij formularz!